Announcements

INTERRA Just Touch

JUST TOUCH a new generation thermostat switch

INTERRA Just Touch
August 5, 2021

JUST TOUCH przycisk nowej generacji z termostatem, zaprojektowany przez Centrum Badawczo-Rozwojowe INTERRA, otwiera przed Tobą drzwi niezwykłego komfortu.


  • Oświetlenie
  • RGB i sterowanie bielą
  • Sterowanie zasłonami / roletami
  • Klimatyzacja
  • Dowolnie programowalne strony
  • Hotel-„Nie przeszkadzać”/”Posprzątać pokój”
  • Wibracje dotykowe
  • Czujnik temperatury i wilgotności

INTERRA News!

Squares from the News!

Sign up for our newsletter to be informed about innovations.